Lóže svobodných zednářů
Pod kamennou růží

Úvod Aktuality O nás Svobodné zednářství Hledajícím Odkazy Kontakt


17.3.2018
Pozvánka na výstavu
21.5.2017
Pozvánka na výstavu
16.2.2017
Významné výročí

Před 300 lety, přesněji 24.6.1717, začala moderní éra svobodného zednářství vznikem první velké lóže na světě – Velké lóže Anglie. Tuto významnou událost zmínil ve svém novoročním projevu i kardinál Dominik Duka:

„Ten nový rok, do kterého jsme vstoupili, je rokem bez velkého celosvětového výročí. ...Ale přesto je v něm řada bodů, kdy určité skupiny obyvatelstva budou vzpomínat. Jedním z nich, který mě napadá, je právě 500. Výročí lutherské reformace. Vystoupení roku 1517 doktora Martina Luthera je určitý signál znejistění a určité pochybnosti o naší schopnosti poznávat věci pravdivě. Je to nedůvěra v rozum. Na druhé straně vyvolala tato situace hlubší příklon jak ke Kristu, k víře a k tištěné Bibli. 200 let poté v londýnské katedrále sv. Pavla, v roce 1717, duchovní i tehdejší myslitelé vlastně vysloví onu pochybnost, zda je možné stavět svět pouze na víře, opřené o jednu knihu, kterou je Bible. Je to společenství, které se nazývá Společenství svobodných zednářů. Reagují na situaci po 30leté válce, která znamenala obrovskou katastrofu především pro střední Evropu. A vidí, že budoucnost je ta skutečně v rukou světového architekta, stvořitele, ale také v přístupu lidí, kteří se budou řídit rozumem a vzájemnou tolerancí.“

Tuto událost si připomenou svobodní zednáři na celém světě slavnostními zasedáními, přednáškami a výstavami. I v jihočeském regionu se u příležitosti tohoto výročí uskuteční několik přednášek a také výstava.


14.6.2015
Pozvánka na výstavu